Rondane Fjellstue på 1950-tallet

Midt i bildet ser man Rondane Fjellstue anno en gang i 50-årene. Vi har stor glede av å studere bilder fra Mysuseter fra gode, gamle dager. Nasjonalbiblioteket legger med jevne …