Rondane Fjellstue på 1950-tallet

Rondane Fjellstue på 1950-tallet

Midt i bildet ser man Rondane Fjellstue anno en gang i 50-årene.
Vi har stor glede av å studere bilder fra Mysuseter fra gode, gamle dager. Nasjonalbiblioteket legger med jevne mellomrom ut bilder fra ulke steder i Norge etterhvert som de skanner inn bilder fra diverse samlinger. Dette bildet er tatt fra Normanns Kunstforlag som var
blant Norges største og eldste postkortprodusenter. Firmaets grunnlegger, Carl Normann, fotograferte norske by- og kulturlandskap fra 1906. Som følge av en brann i 1935 består arkivet av svart/hvitt-negativer og senere fargepositiver fra 1935 til nyere tid. Normann selv var svært glad i Rondane og har tatt mange bilder i området over flere år. Nasjonalbiblioteket mottok i 2002 en del av arkivet (ca 1945-1970) fra etterkommere av de to generasjonene Normann som utgjorde Normanns kunstforlag.

Vi anbefaler å gå inn på www.nb.no og skriver stikkord som Rondane og Mysuseter for å studere alle bildene.

Dette bildet er spesielt morsomt fordi det viser hele Mysuseter i sin mer opprinnelige form og med en rekke setre. På det meste var det omlag 30 setre i området og det lengstlevende holdt på til 1970. Rondane Fjellstue var Mysuseters første overnattingssted. Rondane Fjellstue har gitt husrom til fjellvandrere helt siden 1900. Opprinnelig het det Rondane Hotell, deretter Mysuseter Høyfjellspensjonat, Mysuseter Fjellstue og fra 2018 Rondane Fjellstue. Ironisk nok het Rondane Høyfjellshotell også Rondane Fjellstue fra oppstart påsken 1939 og frem til 1962, da det ble bygget opp igjen etter en brann året før.